Képviselő-testület

Alkategóriák

Az alábbi oldalakon tekintheti meg vagy töltheti le a képviselő testületi tagok listáját illetve elérhetőségét.
 
Mikor lesz testületi ülés mik a napirendek? A testületi ülési anyagokat oldalainkon rendszeresen közzétesszük oly módon, hogy a testületi meghívóban szereplő napirendi pont mellett közvetlenül letölthetőek az ülés napirendjéhez kapcsolódó dokumentumok.
 
Az alábbi oldalakon tekintheti meg vagy töltheti le a képviselő testület jegyzőkönyveit.
 
Az alábbi oldalakon tekintheti meg vagy töltheti le a község költségvetési terveit.
 
Az alábbi oldalakon tekintheti meg vagy töltheti le a község hatályos rendeleteit.
 
Az alábbi oldalakon tekintheti meg vagy töltheti le a község készülő rendeleteit.
 
Az alábbi oldalakon tekintheti meg vagy töltheti le a község költségvetési beszámolóit.
 
Az alábbiakban tesszük közzé községünk Önkormányzatának pénzügyi helyzetét, kötelezettségvállalásait az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény 50. § (2) bekezdés f. pontja alapján.
 
Az alábbi oldalakon tekintheti meg vagy töltheti le a község közérdekű közleményeit.
 
Ezen az oldalon olvashatóak a hivatal aktuális pályázatai. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az "Üvegzseb" címszó alatt találhatóak az eredményes, sikeres pályázókkal kötött szerződések lényeges adatai.
 
 
A településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését. A településszerkezeti tervet, az önkormányzati településfejlesztési döntés figyelembevételével a települési önkormányzat képviselő-testülete dolgoztatja ki, és határozattal állapítja meg.