Hivatalok

Pénzügy:

Nagy József
Besorolása: vez. főtanácsos
Tevékenységi köre: pénzügyi feladatok irányítása, koordinálása, ellenőrzése, segíti a pályázati lehetőségek felkutatását, pályázatok, költségvetések, beszámolók elkészítése

Dusek Lászlóné
Besorolása: főelőadó
Tevékenységi köre: körjegyzőségi szinten készpénz kezelése nyilvántartások vezetése közhasznú foglalkoztatás pü. elszámolásai tájékoztatási kötelezettségek (TB, TÁH, jelentések) utalások teljesítése, kapcsolattartás Munkaügyi Központtal

Pachman Lászlóné

Besorolása: főelőadó
Tevékenységi köre: költségvetések, beszámolók készítése, beruházási statisztikák készítése, számlarendezés, analitika vezetése, gazdálkodói kifizetések, pü. -i visszaigénylések, kötelezettségek teljesítése

Gazsi Imréné
Besorolása: főelőadó
Tevékenységi kőre: Körjegyzőségi szinten adó ügyintézése, helyi pü. nyilvántartások vezetése, perei pü. jelentési kötelezettségek (TÁH, TB.), adó és értékbizonyítványok kiállítása, pü. visszaigénylések (TÁH), beszámolók, költségvetések előkészítésében részvétel.

Igazgatás:

Fieder Andrásné
Besorolása: főelőadó
Tevékenységi köre: gyámügyi ügyintézés mind a négy településen, közlekedési támogatás, közgyógyellátási kérelmek rendezése, hagyatéki leltárok felvétele mind a négy településen, perei Polgármester mellett a titkársági feladatok ellátása, népesség nyilvántartás Perén, anyakönyvi feladatok ellátása Perén és Hernádbűdön

Szopkóné Tóth Krisztina
Besorolása: előadó
Tevékenységi kőre: Rendszeres szociális segély kérelmek ügyintézése 4 településen,átmeneti segély kérelmek ügyintézése, ápolási díj kérelmek, kiegészítő családi pótlék kérelmek, helyi pü. nyilvántartások vezetése, helyi pü. visszaigénylések hernádbűdi Polgármester mellett titkársági feladatok ellátása

Majoros Béláné
Besorolása: főelőadó
Tevékenységi köre: iktatás, irattározás, szükség szerint anyakönyvi feladatok ellátása, postázás

Oroszné Marcinkó Alice
Besorolása: vez. főtanácsos
Tevékenységi kőre: testületi ülések előkészítése, szervezése, jkv. személyi nyilvántartások kezelése, anyakönyvi feladatok ellátása Abaújkér, Abaújalpár településeken, népesség nyilvántartás, működési engedély kérelmek ügyintézése (4 településen) vállalkozói igazolványok nyilvántartása, statisztikák készítése (4 településen) útlevél kérelmek üi., titkársági feladatok ellátása Jegyző, Abaújalpár, Abaújkér Polgármesterei mellett.

Márkus Krisztina
Besorolása: fogalmazó
Tevékenységi köre: közművelődési referens, néptánc oktatás