Első írásos emléke 1215-ből való Quer néven, 1252-ben a falu neve Ker volt.
A honfoglalás korában a vidék a Kare törzs szállásterülete volt, a község a XV. századig a Kéri család birtoka. A török hódoltság idején a település elnéptelenedett, majd a XIX. század elején újra egyesült. Mai nevét 1905-ben kapta. A XX. század első felében a község földjein többnyire kis- és középbirtokosok gazdálkodtak, de a Bárczay – család volt az egyetlen nagybirtokos. Szintén említésre méltó földbirtokos család volt a Zombory -család.

A település híres.ségei..

A település nevezetes szülötte Baráth Lajos író.

Szlovák testvértelepülésünk: Perény

Településünk és Perény között 10 éve áll fenn kapcsolat. A két település évente legalább kétszer (például falunapon, vadásznapon ..) kölcsönösen meglátogatja egymást. ..